Vi hjelper deg med å utføre brannvernleiar-rolla i di bedrift. Innhentar dokumentasjon, utarbeidar instruksar, held øvingar og er med på myndigheitenes tilsyn, med dertil oppfølgingsarbeide.