Vi held kurs i di bedrift om du ynskjer det

NYTT KURS  07.januar 2022

Kursplan første halvår 2022 for sertifiseringskurs i varme arbeide:

03.02.2022  
28.02.2022
28.03.2022
12.05.2022
09.06.2022

Ynskjer di bedrift kurs kun for sine tilsette utfører vi dette utanom dei oppgitte datoar

 

Med varme arbeider forstås arbeider kor det benyttast maskiner og utstyr som genererar gnistar og varme som kan føre til brann.
Varme arbeider omfattar bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-,skjære- og/eller slipeutstyr.

Årleg oppstår monge brannar  på grunn av uforsiktigheit og slurv ved utføring av varme arbeider. Dei som utfører varme arbeider må ha innsikt i kva brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på ein slik måte at brann ikkje oppstår.

Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapa krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening. Over 300.000 personar har fått utstedt sertifikat som bevis på gjennomført opplæring og bestått eksamen.

Treng du å få sertifisert deg eller dine tilsette? Ta kontakt med oss på myklebustbrannsikring@gmail.com

Vogn med tanke på varme arbeider. 2 stk pulverapparat med verdier på 55A 233B C, hansker og brannteppe, står klare for utlevering