Org.nr 921576196

Myklebust Brannsikring ANS vart skipa i januar 1995 og omgjort til Myklebust Brannsikring AS i 2018. Vi har som føremål å drive brannførebyggande arbeid.

Vi utfører kontroll og service av handsløkkjarar og brannslangar, kontroll av røykventilasjon, kontroll av førsthjelpsutstyr og held diverse kurs. Sjå liste over moglegheiter under kursfana.

Har du spørsmål innan brannførebygging så ta kontakt oss:
Mail: post@myklebustbrannsikring.com
T
lf 90113751

Med vennlig hilsen

Jan Erik Myklebust